Klinika za kardiologiju
Klinika za kardiologiju VMA je odgovorna za zbrinjavanje bolesnika sa akutnim kardiološkim oboljenjima, kao što su stanja akutnog koronarnog sindroma, maligni poremećaji ritma i akutne srčane slabosti. Takođe, Klinika je zadužena za bolesnike sa hroničnom srčanom slabošću, zapaljenjima srčanog mišića i perikarda i urođenim i stečenim valvularnim manama, kao i za lečenje arterijske hipertenzije, oštećenja kardiovaskularnog sistema kod sistemskih bolesti i lečenje poremećaja ritma. Pored svih neinvazivnih kardioloških procedura u Klinici za kardiologiju zastupljene su interventne procedure invazivne koronarne dijagnostike, koronarne angioplastike uključujući i primarnu, implantacije različitih pejsmejkera, kao i dijagnostičke i terapijske elektrofiziološke procedure.
Korišćenjem moderne opreme može se brzo i efikasno obaviti niz neinvazivnih dijagnostičkih procedura:
  • test opterećenja na pokretnoj traci (ergometrija)
  • 24-časovni HOLTER monitoring EKG-a i arterijskog pritiska
  • EHO pregledi ambulantnih bolesnika uključujući i stres ehokardiografske procedure, procenu vijabilnosti miokarda, neinvazivnu procenu koronarnog protoka kroz koronarne arterije, transezofagealnu ehokardiografiju, procenu asinhronije miokarda
  • ambulantna kontrola funkcije implantiranih pejsmejkera, merenje kasnih potencijala, daljinska kontrola uređaja za monitoring poremećaja ritma i sprovođenja
  • kompletna biohemijska procena kardiovaskularnog sistema
U Klinici postoji i jednodnevna hospitalizacija u okviru koje se za 24 časa može obaviti kompletna navedena neinvazivna kardiološka dijagnostika.

Za vojne osiguranike i civilna lica sa uputom, Kabinet za kardiologiju je otvoren svakog radnog dana od 07.30 do 15.00 časova. Za civilna lica koja pregled obavljaju na sopstveni zahtev i sama snose troškove lečenja, kabinet radi od ponedeljka do četvrtka od 15.30 do 19.30 časova.


Kontakt
Centrala VMA: 011 266 11 22, 011 266 27 55
Načelnik Klinike: pukovnik docent dr sci. med. Zoran Jović
Broj kabineta načelnika Klinike: 011 367 25 15
Administrator Klinike: 011 360 88 17

Verzija za štampu

 

Pretraga

A+ A-
Lekarski saveti

Važniji linkovi

Pratite nas