Istorijat
Koreni Klinike za kardiologiju potiču iz perioda Drugog svetskog rata, kada je 1944. godine, u okviru Unutrašnjeg odeljenja Glavne vojne bolnice Jugoslovenske armije osnovana Kardiološka ambulanta sa jednim EKG aparatom. Važni momenti u istoriji ove klinike datiraju iz 1949. godine, kada je dr Sava Savić uveo vektorkardiografiju i kada je dr Đorđe Popović formirao spirometrijsku laboratoriju i laboratoriju za analizu gasova u krvi i izdahnutom vazduhu. Kardiološko odeljenje u okviru Klinike za unutrašnje bolesti formirano je 1951. godine, a dr Ivan Fejgelj, dr Đorđe Popović, dr Milorad Jašović i dr Siniša Kamenica uvode prvu kateterizaciju srca na ovim prostorima u okviru Radiološkog instituta. Ovo odeljenje 1983. godine prerasta u Kliniku za kardiologiju.

Verzija za štampu

 

Pretraga

A+ A-
Lekarski saveti

Važniji linkovi

Pratite nas