Stručni tim Klinike za kardiologiju
 
načelnik Klinike za kardiologiju
pukovnik docent dr sci. med. Zoran Jović

načelnik I odelјenja Klinike za kardiologiju VMA
pukovnik prof. dr sci. med. Slobodan Obradović
načelnik II odelјenja Klinike za kardiologiju VMA
Potpukovnik dr sci. med. Predrag Đurić
načelnik funkcionalne kardiološke dijagnostike Klinike za kardiologiju VMA
potpukovnik dr med. Dragan Drobnjak
Načelnik kardiološkog kabineta Klinike za kardiologiju VMA
potpukovnik dr med. Radenko Vukić
Načelnik odseka za ehokardiografiju Klinike za kardiologiju VMA
vanredni profesor dr sci. med. Zorica Mladenović
načelnik Odelјenja za elektrofiziologiju Klinike za kardiologiju VMA

Načelnik odseka za srčanu slabost Klinike za kardiologiju VMA
potpukovnik dr med. Rajo Vujičić

pukovnik dr med. Predrag Bogdanović
potpukovnik dr med. Milanko Rakonjac
potpukovnik dr med. Ivica Đurić
mr sc. dr med. Jelena R. Marić Kocijančić
dr med. Emina Stamenković
dr med. Violeta Ranđelović-Krstić
dr Bojana Subotić
dr sci. med. Bilјana Prcović

Verzija za štampu

 

Pretraga

A+ A-
Lekarski saveti

Važniji linkovi

Pratite nas