Klinika za urgentnu internu medicinu
Klinika za urgentnu internu medicinu bavi se dijagnostikom i lečenjem vitalno ugroženih bolesnika sa internističkim oboljenjima, tj. bolesnika kod kojih hirurška intervencija nije primarni vid lečenja.
Usluge klinike:
  • Dijagnostika i lečenje urgentnih stanja u internoj medicini
  • Intenzivni monitoring i intenzivna terapija pacijenata
  • Reperfuziona terapija u akutnom infarktu miokarda i lečenje akutne i hronične teške srčane insuficijencije
  • Lečenje teške respiratorne insuficijencije - upotreba respiratora
  • Dijagnostika i lečenje bolničkih infekcija
  • Dijagnostika i lečenje teških metaboličkih i hemodinamskih stanja
  • Stavljanje centralnih venskih katetera i privremeno plasiranje pejsmejkera, pleuralna, lumbalna i druge terapijske dijagnostičke punkcije
  • Invazivna kardiološka dijagnostika i lečenje (koronarografija, perkutane koronarne intervencije, aortografija i kateterizacija srca)
  • Ehokardiografski pregled (transtorakalna, transezofagealna i ehokardiografija uz ehokardiografske stres testove)
Istorijat
Toksikološko odeljenje u okviru Odeljenja opšte interne medicine otvoreno je 1956. godine. Iz njega izrasta Odeljenje za urgentnu internu medicinu i toksikologiju čiji su načelnici bili sanitetski potpukovnik dr M. Kramer i sanitetski potpukovnik dr V. Ćosić. Godine 1965. Toksikološko odeljenje postaje Odeljenje za urgentnu internu medicinu i toksikologiju, kada se formacijski proširuje Odsekom za reanimaciju i intenzivno lečenje. Klinika za urgentnu internu medicinu formirana je 1983. godine.
 
Kontakt
Centrala VMA: 011 266 11 22, 266 27 55
Načelnik Klinike: doc. dr Nemanja Đenić  
Broj kabineta načelnika Klinike: 011 266 33 79
Administrator Klinike: 011 360 81 35

Verzija za štampu

 

Pretraga

A+ A-
Lekarski saveti

Važniji linkovi

Pratite nas