Klinika za pulmologiju
U Klinici za pulmologiju se primenjuju brojni najsavremeniji dijagnostički i terapijski postupci u lečenju plućnih bolesti.
Klinika ima 62 bolničke postelje raspoređene u tri klinička odeljenja: Pulmološko, Ftiziološko i Odeljenje za hemioterapiju. Pored stacionarnog dela Klinici pripada i Odeljenje za pulmološku dijagnostiku koje čine Odsek za funkcijsku dijagnostiku i Odsek za bronhologiju.
 
Istorijat
Paviljon za tuberkulozu u okviru Unutrašnjeg odeljenja Stalne vojne bolnice Prve armijske oblasti podignut je 1922. godine po naređenju sanitetskog brigadnog generala dr Žarka Ruvidića. Praktični kurs iz tuberkuloze sa primenom veštačkog pneumotoraksa održan je 1931. godine u Glavnoj vojnoj bolnici u kojem je učestvovalo 18 vojnih lekara i jedan lekar iz građanstva.
Odeljenje i Dispanzer za tuberkulozu u Glavnoj vojnoj bolnici osnovani su 1937. godine, Vojni institut za tuberkulozu 1958. godine, Institut za plućne bolesti 1972. godine, a Klinika za plućne bolesti VMA formirana je 1980. godine.
 
Za vojne osiguranike i civilna lica sa uputom, Kabinet za pulmologiju je otvoren svakog radnog dana od 07.30 do 14.30 časova. Za civilna lica koja pregled obavljaju na sopstveni zahtev i sama snose troškove lečenja, kabinet radi od ponedeljka do četvrtka od 15.30 do 19.30 časova.
 
Kontakt
Centrala VMA: 011 266 11 22, 011 266 27 55
Načelnik Klinike: pukovnik asist. dr med. Rade Milić
Broj kabineta načelnika Klinike : 011 360 88 51
Glavna sestra Klinike: VMS Tanja Dautović
Broj telefona glavne sestre Klinike: 011 360 88 38
Administrator Klinike: 011 360 92 49
Faks Klinike: 011 360 81 94

Verzija za štampu

 

Pretraga

A+ A-
Lekarski saveti

Važniji linkovi

Pratite nas