Klinika za hematologiju
Klinika za hematologiju je vrhunska sanitetska ustanova Vojske Srbije u kojoj se dijagnostikuju i leče različite bolesti krvi i krvotvornih organa.
U Klinici se primenjuju najsavremeniji dijagnostički i terapijski postupci u zbrinjavanju leukemija (akutnih i hroničnih), limfoma (Hodgkinov i neHodgkinov), mijeloma, urođenih i stečenih, dobroćudnih i zloćudnih bolesti krvi i krvotvornih organa.
Kliniku čine dva odeljenja sa po 17 bolesničkih postelja, Odeljenje za transplantaciju matičnih ćelija hematopoeze i hematološku intenzivnu negu sa osam najsavremenije opremljenih "sterilnih soba" i Ambulanta za hemioterapiju sa dnevnom bolnicom.
 
Za vojne osiguranike i civilna lica sa uputom, Kabinet za hematologiju je otvoren svakog radnog dana od 07.30 do 15.00 časova. Za civilna lica koja pregled obavljaju na sopstveni zahtev i sama snose troškove lečenja, kabinet radi od ponedeljka do četvrtka od 15.30 do 19.30 časova.
 
Kontakt
Centrala VMA: 011 266 11 22, 266 27 55
Zastupa načelnika Klinike: profesor dr Dragana Stamatović
Broj kabineta načelnika Klinike: 011 266 27 26
Administrator Klinike: 011 360 86 38

Verzija za štampu

 

Pretraga

A+ A-
Lekarski saveti

Važniji linkovi

Pratite nas