Stručni tim Klinike za urgentnu internu medicinu
 
Načelnik Klinike za urgentnu internu medicinu
profesor dr Nemanja Đenić
Načelnik Odeljenja za urgentnu kardiologiju
Pukovnik prof. dr Radoslav Romanović
Načelnik Odeljenja za interventnu kardiologiju
Potpukovnik dr Marijan Spasić
Načelnik Odeljenja za internu intenzivnu medicinu
Potpukovnik dr Miodrag Šipčić

Ass dr sc. med. Snježana Vukotić
Ass dr sc. med. Milena Pandrc
Prim dr Danijela Vraneš
Potpukovnik dr Boris Džudović
potpukovnik dr Obrad Đurić
Dr Lidija Torbica
Dr Anđelko Hladiš

Verzija za štampu

 

Pretraga

A+ A-
Lekarski saveti

Važniji linkovi

Pratite nas