Stručni tim Klinike za urgentnu internu medicinu
 
Načelnik Klinike za urgentnu internu medicinu
doc. dr Nemanja Đenić 
 
Načelnik Odeljenja za urgentnu kardiologiju
Pukovnik doc. dr Radoslav Romanović
 
Načelnik Odeljenja za interventnu kardiologiju
Potpukovnik dr Marijan Spasić
 
Načelnik Odeljenja za internu intenzivnu medicinu
Potpukovnik dr Miodrag Šipčić
 
Prof. dr Anđelka Ristić
Ass dr sc. med. Snježana Vukotić
Ass dr sc. med. Milena Pandrc
Prim dr Danijela Vraneš
Potpukovnik dr Boris Džudović
Major dr Obrad Đurić
Dr Lidija Torbica
Dr Anđelko Hladiš

Verzija za štampu

 

Pretraga

A+ A-
Lekarski saveti

Važniji linkovi

Pratite nas