Stručni tim Klinike za urgentnu internu medicinu
 
načelnik Klinike za urgentnu internu medicinu
pukovnik profesor dr Slobodan Obradović
 
načelnik Odeljenja za urgentnu kardiologiju
pukovnik docent dr sci. med. Nenad Ratković
načelnik Odeljenja za invazivnu kardiološku dijagnostiku i interventnu kardiologiju
potpukovnik docent dr sci. med. Radoslav Romanović
načelnik Odeljenja za intenzivnu terapiju
potpukovnik dr Radenko Spasić
 
profesor dr Anđelka Ristić-Anđelkov
asistent dr Nemanja Đenić
dr Snježana Vukotić
potpukovnik dr Veljko Milić
dr Lidija Torbica
dr Danijela Vraneš
major dr Miodrag Šipčić
major dr Boris Džudović

Verzija za štampu

 

Pretraga

A+ A-
Lekarski saveti

Važniji linkovi

Pratite nas