Stručni tim Klinike za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju
 
načelnik Klinike za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju
potpukovnik mr sc. med. Dragan Marić, fizijatar
 
načelnik Odeljenja za međukliničku rehabilitaciju
doc. dr sc. med. Aleksandra Vukomanović, specijalista fizijatar
 
načelnik Odseka za akupunkturu
dr Gordana Luković, specijalista fizijatar
 
načelnik Odseka za manuelnu terapiju
dr Svjetlana Aničić, specijalista fizijatar
 
 
prof. dr Zorica Brdareski, specijalista fizijatar
pukovnikdr Dejan Ilić, specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije
dr Maja Pavlović, specijalista fizijatar
 
 
dr Vesna Radević, specijalista fizijatar
dr Vesna Pejović, specijalista fizijatar
dr Marina Kilibarda
dr Bojana Spasić
 
 
 
 

Verzija za štampu

 

Pretraga

A+ A-
Lekarski saveti

Važniji linkovi

Pratite nas