Stručni tim Klinike za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju
 
načelnik Klinike za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju
 
načelnik Odeljenja za ambulantnu rehabilitaciju
potpukovnik mr sc. med. Dragan Marić, fizijatar
načelnik Odeljenja za međukliničku rehabilitaciju
doc. dr Zorica Brdareski, specijalista fizijatar
načelnik Odseka za akupunkturu
major dr Dejan Ilić, specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije
načelnik Odseka za manuelnu terapiju
dr Maja Pavlović, specijalista fizijatar
 
dr Vesna Radević, specijalista fizijatar
dr Gordana Luković, specijalista fizijatar
dr Svjetlana Aničić, specijalista fizijatar
dr sc. med. Aleksandra Vukomanović, specijalista fizijatar
dr Vesna Pejović, specijalista fizijatar

Verzija za štampu

 

Pretraga

A+ A-
Lekarski saveti

Važniji linkovi

Pratite nas