Grupa neuropsihijatrijskih klinika
Načelnik Grupe neuropsihijatrijskih klinika: 

Klinika za psihijatriju

Klinika za psihijatriju VMA je jedna od vodećih psihijatrijskih klinika u regionu. Bavi se prevencijom, dijagnostikovanjem i lečenjem svih oblika psihičkih poremećaja i oboljenja: od akutnih i tranzitornih poremećaja, do najtežih hroničnih duševnih oboljenja.

Klinika za neurologiju

Klinika za neurologiju je organizacijsko formacijska celina nadležna za poslove i zadatke koji se odnose na: organizaciju i vršenje zbrinjavanja neuroloških oboljenja i poremećaja kod pripadnika VS, članova njihovih porodica, lica sa pravom lečenja, građana i drugih osiguranika

Verzija za štampu

 

Pretraga

A+ A-
Lekarski saveti

Važniji linkovi

Pratite nas