Klinika za neurologiju
Klinika za neurologiju nadležna je za dijagnostikovanje i lečenje neuroloških oboljenja i poremećaja. Klinika se sastoji od dva klinička odeljenja, Odeljenja za urgentnu neurologiju sa jedinicom za moždani udar i Odeljenja funkcionalne neurološke dijagnostike.
Klinička odeljenja obavljaju poslove koji se odnose na hospitalno lečenje tercijarnog nivoa svih neuroloških oboljenja i poremećaja, dok Odeljenje za urgentnu neurologiju sa jedinicom za moždani udar obavlja poslove koji se odnose na hospitalno lečenje urgentnih neuroloških oboljenja i stanja kod pacijenata koji su neposredno životno ugroženi.
 
Za vojne osiguranike i civilna lica sa uputom, Kabinet za neurologiju je otvoren svakog radnog dana od 07.30 do 15.00 časova. Za civilna lica koja pregled obavljaju na sopstveni zahtev i sama snose troškove lečenja, Kabinet radi od ponedeljka do četvrtka od 15.30 do 19.30 časova.
 
Kontakt
Centrala VMA: 011 266 11 22, 266 27 55
Načelnik Klinike: Pukovnik prof. dr sc. med. Ranko Raičević
Broj kabineta načelnika Klinike: 011 266 34 70
Administrator Klinike:  011 360 82 16

Verzija za štampu

 

Pretraga

A+ A-
Lekarski saveti

Važniji linkovi

Pratite nas