Stručni tim Klinike za neurologiju 
 
načelnik Klinike za neurologiju
pukovnik prof. dr sc. med. Ranko Raičević
 
načelnik I odeljenja Klinike za neurologiju
pukovnik prof. dr Toplica Lepić
načelnik II odeljenja Klinike za neurologiju
prof. dr Evica Dinčić
načelnik Odeljenja za urgentnu neurologiju sa jedinicom za moždani udar
dr sc. med. dr Dragana Veljančić
načelnik Funkcionalne neurološke dijagnostike
 
načelnik Kabineta za neurologiju
ppuk. dr Željko Krsmanović
 
profesor dr Vesna Martić
potpukovnik dr Željko Bošković
potpukovnik dr Boban Labović
asistent dr Snežana Stanković
dr Smiljana Kostić
dr Snežana Čolić
dr Sanja Pejović
major dr Aleksandar Marković

 

Verzija za štampu

 

Pretraga

A+ A-
Lekarski saveti

Važniji linkovi

Pratite nas