Klinika za psihijatriju
Klinika za psihijatriju VMA bavi se prevencijom, dijagnostikovanjem i lečenjem svih oblika psihičkih poremećaja i oboljenja, od akutnih i tranzitornih poremećaja do najtežih hroničnih duševnih oboljenja. U sastavu Klinike su dva bolnička odeljenja (za lečenje muških i ženskih pacijenata), Dnevna bolnica, kao i Odeljenje za mentalno zdravlje i vojnu psihologiju.
Pored lečenja, na Klinici se vrše procena radne sposobnosti, sudsko-psihijatrijska ekspertiza, psihodijagnostička procena, psihološko savetovanje, psihološka selekcija kandidata za službu u Vojsci Srbije ili Ministarstvu Odbrane, sistematski pregledi i edukacija iz oblasti mentalne higijene i psihologije.
 
Za vojne osiguranike i civilna lica sa uputom, Kabinet za psihijatriju je otvoren svakog radnog dana od 07.30 do 15.00 časova. Za civilna lica koja pregled obavljaju na sopstveni zahtev i sama snose troškove lečenja, kabinet radi od ponedeljka do četvrtka od 15.30 do 19.30 časova.
 
Kontakt
Centrala VMA: 011 266 11 22, 266 27 55
Zastupa načelnika Klinike: potpukovnik dr med. Dragan Krstić, psihijatar
Broj kabineta načelnika Klinike: 011 266 87 31
Administrator Klinike: 011 360 81 13

Verzija za štampu

 

Pretraga

A+ A-
Lekarski saveti

Važniji linkovi

Pratite nas