Stručni tim Klinike za psihijatriju
 
zastupa načelnika Klinike za psihijatriju
potpukovnik dr med. Dragan Krstić
 
načelnik I odeljenja Klinike za psihijatriju
prof. dr sc. med. Gordana Mandić-Gajić
načelnik II odeljenja Klinike za psihijatriju
potpukovnik dr med. Dragan Krstić
načelnik Dnevne bolnice Klinike za psihijatriju
načelnik Odeljenja za mentalno zdravlje i vojnu psihologiju
 

Verzija za štampu

 

Pretraga

A+ A-
Lekarski saveti

Važniji linkovi

Pratite nas