Stručni tim Klinike za stomatologiju
 
načelnik Klinike za stomatologiju
pukovnik prof. dr sc. stom. Zoran Lazić, specijalista oralne hirurgije
 
načelnik Odeljenja za oralnu hirurgiju Klinike za stomatologiju
pukovnik prof. dr sc. stom. Miloš Duka, specijalista oralne hirurgije
načelnik Odeljenja za bolesti zuba, endodonciju, parodontologiju i oralnu medicinu
prof. dr sc. stom. Zlata Brkić, specijalista bolesti usta i zuba
načelnik Odeljenja stomatološke protetike
doc. dr sc. stom. Ljubiša Ristić, specijalista stomatološke protetike 
načelnik Odeljenja za zubnu tehniku
 
načelnik Odeljenja za ortopediju vilica
potpukovnik dr. stom. Bojan Škufca, spec. ortopedije vilica
načelnik Odeljenja za dečju stomatologiju
pukovnik dr Petar Šurbatović, specijalista dečje i preventivne stomatologije
načelnik Odeljenja za implantologiju Klinike za stomatologiju
potpukovnik doc. dr sc. stom. Zoran Tatić, specijalista oralne hirurgije
načelnik Odseka za bolesti zuba i endodonciju
potpukovnik dr Nenad Stojadinović, specijalista bolesti zuba sa endodoncijom
načelnik Odseka za parodontologiju i oralnu medicinu
potpukovnik dr sc. stom. Bojan Jovičić, specijalista parodontologije sa oralnom medicinom
načelnik Odseka Odeljenja za implantologiju
doc. dr Marija Bubalo
načelnik Odseka Odeljenja za implantologiju Klinike za stomatologiju
pukovnik prof. dr sc. stom. Novak Stamatović, specijalista bolesti usta i zuba

potpukovnik prof. dr Stevo Matijević, specijalista oralne hirurgije
prof. dr sc. stom. Smiljana Matić, specijalista oralne hirurgije
doc. dr sc. stom. Dragan Gazivoda, specijalista oralne hirurgije
dr Dobrila Radenović-Đurić, specijalista oralne hirurgije
dr Sandra Ćirković, specijalista oralne hirurgije
poručnik dr Boris Đuran, specijalista oralne hirurgije
potpukovnik dr Vladimir Stefanović, specijalista bolesti zuba sa endodoncijom
dr Tatjana Lemić, specijalista bolesti zuba sa endodoncijom
potpukovnik dr Nikola Pijevčević, specijalista bolesti zuba i endodoncije
dr Olivera Lekić, specijalista bolesti zuba i endodoncije
dr Smiljka Dukić, specijalista parodontologije sa oralnom medicinom
potpukovnik dr Zoran Janković, specijalista parodontologije sa oralnom medicinom
doc. dr sc. stom. Dragana Daković, specijalista parodontologije sa oralnom medicinom
dr Snežana Spasić, specijalista parodontologije sa oralnom medicinom
potpukovnik dr Ervin Taso ,specijalista stomatološke protetike
major dr Vladan Kovačević, specijalista parodontologije sa oralnom medicinom
dr Svetlana Rajičić, specijalista stomatološke protetike
potpukovnik dr Sreten Milović, specijalista stomatološke protetike
potpukovnik dr Zoran Lekić, specijalista stomatološke protetike
ass. mr sc. stom. Tatjana Đurić, specijalista stomatološke protetike
dr Slobodan Brajović, specijalista stomatološke protetike
ass. mr sc. stom. Jelena Dobl, specijalista stomatološke protetike
potpukovnik primarijus dr Slobodan Šaulić, specijalista stomatološke protetike
dr stom. spec. Milka Abazović, specijalista ortopedije vilica
mr sc. stom. Marija Bulajić-Ristić spec.ortopedije vilica
prof. dr Tatjana Čutović spec. ortopedije vilica
mr sc. stom. Zdenka Stojanović spec. ortopedije vilica
dr sc. stom. Natalija Ivić
dr sc. stom. Jelena Maksić
dr Tamara Zurovac, specijalista dečje i preventivne stomatologije
dr Anita Šegvić-Rakita, specijalista dečje i preventivne stomatologije
dr Margareta Lekić, specijalista dečje i preventivne stomatologije
dr Žaklina Bošnjaković, specijalista stomatološke protetike
dr Radomir Milović, specijalista stomatološke protetike
dr sc. stom. Sanja Jerković

Verzija za štampu

 

Pretraga

A+ A-
Lekarski saveti

Važniji linkovi

Pratite nas