Stručni tim Klinike za stomatologiju
 
načelnik Klinike za stomatologiju
pukovnik prof. dr sc. stom. Zoran Lazić, specijalista oralne hirurgije

načelnik Odelјenja za oralnu hirurgiju Klinike za stomatologiju
pukovnik prof. dr sc. stom. Miloš Duka, specijalista oralne hirurgije
 
načelnik Odelјenja za bolesti zuba, endodonciju, parodontologiju i oralnu medicinu
potpukovnik doc. dr sc. stom. Bojan Jovičić, specijalista parodontologije sa oralnom medicinom

načelnik Odelјenja stomatološke protetike
doc. dr sc. stom. Ljubiša Ristić, specijalista stomatološke protetike
 
načelnik Odelјenja za zubnu tehniku
potpukovnik dr Zoran Lekić, specijalista stomatološke protetike
 
načelnik Odelјenja za implantologiju
potpukovnik prof. dr sc. stom. Zoran Tatić, specijalista oralne hirurgije

načelnik Odelјenja za ortopediju vilica
potpukovnik dr stom. Bojan Škufca, specijalista ortopedije vilica
 
načelnik Odelјenja preventivne i dečije stomatologije
dr stom.Tamara Zurovac, specijalista dečije i preventivne stomatologije
 
načelnik Odseka za bolesti zuba i endodonciju
potpukovnik dr  stom. Vladimir Stefanović, specijalista bolesti zuba sa endodoncijom
 
načelnik Odseka za parodontologiju i oralnu medicinu
prof. dr sc. stom. Zlata Brkić, specijalista bolesti usta i zuba
 
načelnik Odseka periimplantologiju, istraživanje i proizvodnju zamenika za kost
prof. dr sc. stom. Marija Bubalo, specijalista oralne hirurgije
 
načelnik Odseka za istraživanje, razvoj i primenu implantata
potpukovnik dr Vladan Kovačević, specijalista parodontologije i oralne medicine
 
potpukovnik prof. dr Stevo Matijević, specijalista oralne hirurgije
potpukovnik dr Ervin Taso, specijalista stomatološke protetike i oralne hirurgije
potpukovnik dr sc. med. Mile Eraković, specijalista oralne hirurgije
kapetan 1. klase dr sc. med. Radomir Šćepanović, specijalista oralne hirurgije
kapetan 1. klase dr Boban Milovanović, specijalista oralne hirurgije
kapetan 1. klase dr Boris Đuran, specijalista oralne hirurgije
dr Sandra Ćirković, specijalista oralne hirurgije
 
potpukovnik dr Sreten Milović, specijalista stomatološke protetike
potpukovnik dr Nenad Jelić, specijalista stomatološke protetike
mr sc. stom. Tatjana Đurić, specijalista stomatološke protetike
mr sc. stom. Jelena Dobl, specijalista stomatološke protetike
dr Svetlana Rajičić, specijalista stomatološke protetike
kapetan 1. klase dr Nemanja Okičić, specijalista stomatološke protetike
kapetan 1. klase dr Stanoje Stanković, specijalista stomatološke protetike
kapetan 1. klase dr Miloš Stojanović, specijalista stomatološke protetike
kapetan dr Milovan Stević, specijalista stomatološke protetike
dr Slobodan Brajović, specijalista stomatološke protetike
dr Radomir Milović, specijalista stomatološke protetike
 
prof. dr sc. stom. Dragana Daković, specijalista parodontologije i oralne medicine
potpukovnik dr Zoran Janković, specijalista parodontologije i oralne medicine
dr Smilјka Dukić, specijalista parodontologije i oralne medicine
dr Margareta Lekić, specijalista parodontologije i oralne medicine
dr Snežana Spasić, specijalista parodontologije i oralne medicine
kapetan 1. klase dr Danijela Ćuća, specijalista parodontologije i oralne medicine
dr Jelena Mijatović, specijalista parodontologije i oralne medicine
 
dr Tatjana Lemić, specijalista bolesti zuba i endodoncije
dr Olivera Lekić, specijalista bolesti zuba i endodoncije
kapetan dr Zoran Urošević, specijalista bolesti zuba i endodoncije
 
prof. dr Tatjana Čutović, specijaslista ortodoncije
doc. dr sc. stom. Zdenka Stojanović, specijaslista ortodoncije
dr stom. spec. Milka Abazović, specijalista ortopedije vilica
dr Paulina Panđatan-Donfrit, specijalista ortodoncije
kapetan dr Mladen Mirković, specijalista ortodoncije
 
kapetan dr Vesna Tričković, specijalista preventivne i dečije stomatologije
dr Anita Šegvić-Rakita, specijalista preventivne i dečije stomatologije
dr Jelena Stanić, specijalista preventivne i dečije stomatologije
 
dr Ivana Mitrović, doktor stomatologije

 

Verzija za štampu

 

Pretraga

A+ A-
Lekarski saveti

Važniji linkovi

Pratite nas