Istorijat
Istorijat Klinike se može vezati za 1870. godinu, kada se u Srbiju vratio dr Vladan Đorđević, prvi srpski hirurg. On se kratko bavio hirurgijom, ali je na njegov poziv došao dr Roman Sondermajer. Iste 1889. godine, takođe na poziv Vladana Đorđevića, došao je i dr Vojislav Subotić. Uz njihovu izvanrednu saradnju i međusobno poštovanje započet je razvoj vojne i civilne hirurgije u Srbiji.
Roman Sondermajer, otac srpske vojne hirurgije, bio je načelnik Hirurškog odeljenja Vojne bolnice u Beogradu od 1889. do 1910. godine. Načelnik ovog odeljenja od 1910. do 1921. godine bio je pukovnik dr Čeda Đurđević, a od 1921. do 1929. brigadni đeneral dr Mihailo Petrović, otac srpske ratne hirurgije. U periodu od 1929. do 1941. godine načelnik je bio pukovnik dr Svetozar Nikolajević.
Načelnik Hirurške klinike od 1950. do 1981. godine bio je Isidor Papo, tvorac današnje hirurške klinike. Sondermajer, Subotić, Petrović i Papo afirmisali su srpsku vojnu i ratnu hirurgiju u svetu. Još jedan od uspešnih načelnika hirurške klinike je Marjan Bervar koji je prvi izveo mnoge operativne zahvate u oblasti digestivne i endokrine hirurgije u nekadašnjoj Jugoslaviji.
Načelnici Odeljenja za opštu hirurgiju i potom Klinike za opštu hirurgiju posle II svetskog vrata bili su pukovnik dr Svetozar Nikolajević, a potom u toku iste 1945. godine načelnik I odeljenja bio je kapetan dr Velimir Majstorović i II odeljenja poručnik dr Časlav Babić. U periodu od 1945. do 1950. godine načelnik I odeljenja bio je major dr Vječeslav Kazmin, a II odeljenja potpukovnik dr Velimir Majstorović. Posle formiranja VMA načelnici Odeljenja za opštu hirurgiju bili su pukovnik dr Vječeslav Kazmin  od 1950. do 1962, pukovnik dr Petar Milić od 1962. do 1967. i pukovnik prof. dr Marjan Bervar od 1967. do 1983. godine. Nakon formiranja Klinike za opštu hirurgiju njeni načelnici su bili general-major prof. dr Mihailo Đuknić od 1983. do 1991, pukovnik dr Todor Atanasijević od 1991. do 1995, pukovnik dr Milija Petrović od 1995. do 2000, pukovnik prof. dr Dragan Ignjatović od 2000. do 2005, pukovnik prof. dr Nebojša Stanković od 2005. do 2011, a od 2012. godine načelnik Klinike je pukovnik doc. dr Mile Ignjatović.
Upravo je Klinika za opštu hirurgiju proslavila VMA u zemlji i svetu. Podnela je glavni teret u sanitetskom zbrinjavanju borbenih dejstava na prostoru bivše Jugoslavije u periodu od 1991. do 1999. godine, kao i u učestvovanju u mirovnim i sanitetskim misijama poslednjih godina.
Klinika za opštu hirurgiju je tri puta proglašavana najboljom klinikom Vojnomedicinske akademije.

Verzija za štampu

 

Pretraga

A+ A-
Lekarski saveti

Važniji linkovi

Pratite nas