Центар за континуирану медицинску едукацију 
Центар за континуирану медицинску едукацију (КМЕ) Војномедицинске академије има 15 чланова које именује Наставно-научно веће. У сарадњи са организаторима благовремено покреће поступак акредитације стручних састанака, курсева и симпозијума. Након акредитације врши организацију и спровођење програма КМЕ.
Седнице Центра за КМЕ се одржавају по потреби. О питањима из своје надлежности одлучује јавно већином гласова, а једном годишње Наставно-научном већу подноси извештај о свом раду.

Верзија за штампу

 

Претрага

A+ A-
Лекарски савети

Важнији линкови

Пратите нас