Веће за наставни кадар 
Веће за наставни кадар има 13 чланова које именује Наставно-научно веће. У сарадњи са Катедрама благовремено покреће поступке за избор или реизбор у звања наставника и сарадника. Поред тога, Веће се стара о стриктној примени закона и подзаконских аката који регулишу процедуре и услове за изборе, припрема материјале за расписивање конкурса по одлукама Наставно-научног већа и документацију за потврђење избора и реизбора у звања.
Веће за наставни кадар одржава седнице по потреби, о питањима из своје надлежности одлучује јавно, а једном годишње Наставно-научном већу подноси извештај о свом раду.
 

Верзија за штампу

 

Претрага

A+ A-
Лекарски савети

Важнији линкови

Пратите нас