Наставно-научно веће
Наставно-научно веће ВМА има 83 члана. Чине га наставници, сарадници и истраживачи у научном звању на служби у Војномедицинској академији. Мандат чланова Већа траје четири године.
Чланови Наставно-научног већа бирају се тајним гласањем. Право гласа имају сви припадници ВМА са звањем наставника, научним и сарадничким звањима. При избору чланова поштује се пропорционална заступљеност чланова из области медицине, стоматологије и фармације. Начелник ВМА је по функцији председник Наставно-научног већа.
Редовне седнице Наставно-научног већа одржавају се последњег четвртка у месецу, осим у јулу и августу, а ванредне по потреби. У мају и новембру се уз редовне седнице одржавају и изборне седнице на којима се обављају избори у звања наставника, научна и сарадничка звања. 

Верзија за штампу

 

Претрага

A+ A-
Лекарски савети

Важнији линкови

Пратите нас