Веће за здравствену делатност 
Са циљем стручне контроле и предузимања мера за побољшање квалитета превентивног, дијагностичког и клиничког рада и фармацеутске делатности, Наставно-научно веће из редова наставника именује чланове Већа за здравствену делатност.
Кроз рад привремених и сталних комисија, Веће: израђује план развоја здравствене делатности ВМА и одређује његове приоритете; Управи ВМА предлаже мере и активности за побољшање квалитета услуга и начин праћења резултата постигнутих њиховом применом; предлаже приоритете у опремању, изградњи нових и реконтрукцији постојећих капацитета; предлаже области перманентног усавршавања здравствених радника и здравствених сарадника ВМА свих профила.
Веће за здравствену делатност доноси свој годишњи план рада, седнице одржава најмање три пута годишње, по потреби чешће. Редовно извештава Наставно-научно веће о својим активностима, а једном годишње редовно подноси извештај о свом раду.

Верзија за штампу

 

Претрага

A+ A-
Лекарски савети

Важнији линкови

Пратите нас