Веће последипломских студија
Веће последипломских студија има 21 члана, од којих су дванаест шефови Катедри. Чланове Већа именује Наставно-научно веће.
Веће последипломских студија:
  • припрема предлоге наставних планова и програма школовања и усавршавања
  • предлаже комисије за полагање специјалистичких и субспецијалистичких испита и комисије за оцене и одбране докторских теза
  • прати и анализира реализацију и резултате школовања и усавршавања и предлаже мере за њихово унапређивање
  • предлаже упућивање припадника ВМА на различите облике усавршавања у земљи и иностранству
  • бави се питањима унапређења наставног процеса
  • Наставно-научном већу предлаже годишњи план рада у области школовања и усавршавања.
Веће има сталну Комисију за идејне пројекте докторских теза која оцењује да ли пријављене тезе испуњавају критеријуме примене научног метода.
Седнице Већа се одржавају најмање четири пута годишње, по потреби чешће. О питањима битним за рад Наставно-научног већа председник Већа последипломских студија на редовним седницама Наставно-научног већа обавезно подноси извештај, а једном годишње извештај о свом раду. 

Верзија за штампу

 

Претрага

A+ A-
Лекарски савети

Важнији линкови

Пратите нас