Веће за научноистраживачку делатност
Веће за научноистраживачку делатност има 21 члана, које именује Наставно-научно веће. Обавезни члан Већа је координатор научноистраживачких (НИ) задатака на ВМА.
Веће за научноистраживачку делатност:
  • разматра и предлаже план и програм научноистраживачке делатности ВМА
  • координира научноистраживачки рад, обједињује пројекте и стара се о рационалној потрошњи финансијских средстава
  • разматра предлоге нових НИ задатака и остварене резултате
  • носиоцу планирања научноистраживачког рада у Министарству одбране доставља предлоге за побољшање квалитета ове делатности у систему одбране
  • Наставно-научном већу предлаже организацију сарадње са научним и образовним институцијама у земљи и иностранству.

Седнице Већа се одржавају најмање два пута годишње, по потреби чешће. О свом раду, једном годишње, Веће извештава Наставно-научно веће.

 
 

Верзија за штампу

 

Претрага

A+ A-
Лекарски савети

Важнији линкови

Пратите нас