Poliklinika
 
Poliklinika VMA oformljena je kao odgovor na potrebe efikasnijeg, racionalnijeg i kvalitetnijeg lečenja vojnih i civilnih osiguranika iz Republike Srbije i inostranstva. 
 
Polikliniku čine specijalistički kabineti u kojima pacijenti svakodnevno mogu da dobiju usluge iz 25 specijalnosti i supspecijalnosti:
  • interna medicina (kardiologija, nefrologija, reumatologija, gastroenterologija, hematologija, pulmologija, endokrinologija, fizikalna medicina i rehabilitacija)
  • hirurgija (opšta, vaskularna, ortopedija, traumatologija, neurohirurgija, maksilofacijalna, plastična, grudna, kardijalna, urologija, ORL i oftalmologija)
  • neurologija, psihijatrija, psihologija, defektologija, kožne i polne bolesti, dečje bolesti i ginekologija, infektivne bolesti, stomatologija.
U sklopu Poliklinike nalazi se Centar za dnevnu hirurgiju sa tri operacione sale i stacionarom (šest postelja), u čijem radu učestvuju najiskusniji hirurzi i anesteziolozi VMA. Centar je formiran po ugledu na postojeće centre u svetu sa idejom da bude namenjen hirurškim bolesnicima kod kojih se izvode planirane operacije u lokalnoj i opštoj anesteziji, trajanja jednog do dva časa, koje ne zahtevaju postoperativnu negu i ležanje duže od 24 časa. Na ovaj način je izvršena racionalizacija posteljnog kapaciteta VMA, smanjuje se vreme čekanja na operaciju, kao i mogućnost intrahospitalnih infekcija.
Svaki pacijent po postavljenoj indikaciji za operaciju od strane izabranog hirurga prolazi anesteziološki pregled nakon čega se planira operativni program. Po završenoj operaciji, pacijenti koji su bili pod opštom anestezijom, opserviraju se u stacionarnom delu Centra za dnevnu hirurgiju i pod stalnom su kontrolom anesteziologa i hirurga operatora do otpusta na kućno lečenje.
 
Istorijat
Specijalistička poliklinika VMA formirana je 1948. godine. Tada su je činili kabineti za unutrašnje bolesti sa kardiološkom stanicom i stanicom za fokaloze, kabineti za grudne bolesti, dečje bolesti, kožne i venerične bolesti sa varikoznom stanicom, hirurške bolesti, bolesti uha, grla i nosa, očne bolesti, ginekologiju, fizikalnu terapiju, bolesti usta i zubnu protetiku, rendgen i laboratorija. Nakon godinu dana formirano je i prijemno odeljenje koje je spojeno sa polikliničkom službom u jedinstvenu celinu.
Do 1976. godine stalni sastav činilo je srednje medicinsko osoblje, a lekari su imali stalna postavljenja na matičnim klinikama i odeljenjima. Te godine su izvršene i značajne promene u organizaciji pa su formirani kabineti za unutrašnje bolesti, za endokrinologiju, nefrologiju, pulmologiju, hematologiju, kabineti za opštu hirurgiju, traumatologiju i ortopediju, urologiju, plastičnu i maksilofacijalnu hirurgiju, kabinet za neurologiju i psihijatriju, kabinet za ginekologiju i kabinet za pedijatriju sa stalno zaposlenim lekarima, uz odeljenje za prijem i otpust bolesnika. Iz sastava poliklinike su izašli Kabineti za stomatologiju, fizikalnu medicinu i rendgen.
Osim vojnim osiguranicima, Specijalistička poliklinika je u periodu od 1945. do 1962. godine pružala usluge i civilnim osiguranicima, kada je i zvanično formirana Specijalistička poliklinika za građanska lica.
U sadašnjoj organizacionoj strukturi postoji od preseljenja u novu zgradu 1981. godine, a znatno je unapređena 2006. godine.
 
Za vojne osiguranike i civilna lica sa uputom, Poliklinika je otvorena svakog radnog dana od 07.30 do 15.00 časova. Za civilna lica koja pregled obavljaju na sopstveni zahtev i sama snose troškove lečenja, Poliklinika radi od ponedeljka do četvrtka od 15.30 do 19.30 časova.
 
Kontakt
Centrala VMA: 011 266 11 22, 266 27 55
Načelnik Poliklinike: pukovnik dr sc med Rade Prelević
 

 

Verzija za štampu

 

Pretraga

A+ A-
Lekarski saveti

Važniji linkovi

Pratite nas