Stručni tim Poliklinike VMA
 
načelnik Specijalističke poliklinike VMA
pukovnik dr sc med Rade Prelević


načelnik Grupe kabineta za hirurške bolesti
potpukovnik doc. dr Ivan Marjanović
načelnik Grupe kabineta za unutrašnje bolesti
pukovnik dr Predrag Krstić
načelnik Centra za dnevnu hirurgiju

Kabinet za opštu hirurgiju
načelnik Kabineta potpukovnik dr Jovan Kršić
Kabinet za vaskularnu i endovaskularnu hirurgiju
načelnik Kabineta potpukovnik dr Saša Micković
lekar u Kabinetu potpukovnik dr Marko Leković
Kabinet za neurohirurgiju
načelnik Kabineta potpukovnik dr sc. med. Goran Pavlićević
Kabinet za kardiohirurgiju
načelnik Kabineta potpukovnik dr Zoran Trifunović
Kabinet za plastičnu hirurgiju
načelnik Kabineta potpukovnik asistent mr sc. med. dr Mikica Lalković
Kabinet za grudnu hirurgiju
načelnik Kabineta potpukovnik dr Nebojša Marić
Kabinet za traumatologiju i ortopediju
načelnik Kabineta potpukovnik dr Milan Luković
Kabinet za urologiju
načelnik Kabineta pukovnik dr Rade Prelević
Kabinet za uvo, nos i grlo
lekar u Kabinetu dr Violeta Jaćimović
Kabinet za očne bolesti
načelnik Kabineta potpukovnik dr Aleksandar Janković
lekar u Kabinetu dr Jelka Leković
Kabinet za kardiologiju
načelnik Kabineta potpukovnik dr Radenko Vukić
lekar u Kabinetu potpukovnik dr Predrag Bogdanović
lekar u Kabinetu dr Violeta Ranđelović-Krstić
Kabinet za endokrinologiju
načelnik Kabineta potpukovnik dr Dejan Marinković
lekar u Kabinetu prof. dr Milica Čizmić
Kabinet za gastroenterologiju
načelnik Kabineta pukovnik dr Slavoljub Veljković
Kabinet za plućne bolesti
načelnik Kabineta potpukovnik asistent dr Rade Milić
lekar u kabinetu asistent dr Sanja Šarac
Kabinet za reumatologiju
načelnik Kabineta potpukovnik dr Jaroslav Bojović
lekar u Kabinetu dr Bojana Knežević
Kabinet za nefrologiju
načelnik Kabineta potpukovnik dr Dragan Savić
Kabinet za kožne i polne bolesti
načelnik Kabineta potpukovnik dr Dušan Šofranac
lekar u Kabinetu dr Dušica Matović
lekar u Kabinetu dr sc. med. Dušan Mihajlović
Kabinet za infektivne i tropske bolesti
načelnik Kabineta potpukovnik dr Dejan Hristović
lekar u Kabinetu dr Svetlana Popović
Kabinet za neurologiju
načelnik Kabineta potpukovnik dr Željko Krsmanović
Kabinet za psihijatriju
načelnik Kabineta potpukovnik dr med. Dubravka Kolundžić
lekar u Kabinetu dr Jelica Veličković
Centar za ginekologiju i humanu reprodukciju
načelnik Centra pukovnik mr dr Dane Nenadić
lekar u Centru prim. mr sc. med. Nebojša Jovanović
Dečiji dispanzer
načelnik Dispanzera dr Ljiljana Lisov-Gazivoda
lekar u Dispanzeru prim. dr Snežana Đorđević
lekar u Dispanzeru dr Violeta Barjaktarović
načelnik Odeljenja za trijažu, prijem i otpust bolesnika
pukovnik dr med. Milosav Jelić
načelnik Ambulante za sistematske i konzilijarne preglede
kapetan dr Milan Đokić

 

 

Verzija za štampu

 

Pretraga

A+ A-
Lekarski saveti

Važniji linkovi

Pratite nas