Stručni tim Klinike za kožne i polne bolesti 


načelnik Klinike za kožne i polne bolesti VMA
prof. dr sc. med. Lidija Kandolf Sekulović

načelnik Odseka za funkcijsku dijagnostiku
profesor dr sc. med. Željko Mijušković
načelnik Kabineta za kožne i polne bolesti
prim. dr Zorica Perić - Hajzler
 
Lekar specijalista Odeljenja za dermatovenerologiju
potpukovnik prim. dr med. Miroslav Dinić
Lekar specijalista Odeljenja za dermatovenerologiju
prim. dr med. Kristina Kostić
Lekar specijalista Odeljenja za dermatovenerologiju
dr med. Dušica Matović
Lekar specijalista Odseka za funkcijsku dijagnostiku
potpukovnik asist. dr med. Dušan Šofranac
Lekar specijalista Kabineta za kožne i polne bolesti
primarijus dr sc.med. Zorana Đaković

 

Verzija za štampu

 

Pretraga

A+ A-
Lekarski saveti

Važniji linkovi

Pratite nas