Od početka 2011. godine u okviru Funkcijske dijagnostike postoji najsavremenija oprema za fototerapiju (UVB i PUVA terapiju) dermatoloških oboljenja (psorijaza, ekcem, vitiligo, limfomi kože). Takođe, u Ambulanti za melanom VMA se od strane dermatologa-onkologa i hirurga-plastičara redovno kontrolišu i prate pacijenti oboleli od melanoma i prema potrebi upućuju na Konzilijum za melanome VMA u čijem sastavu se nalaze dermatolog-onkolog, hirurg plastičar, maksilofacijalni hirurg, radiolog-radioterapeut i patolog.
Kliniku čine Odeljenje za dermatovenerologiju i Odsek za funkcijsku dijagnostiku.
Odeljenje za dermatovenerologiju (24 postelje) namenjeno je stacionarnom lečenju pacijenata. U okviru Odeljenja nalazi i Sala za dermatohirurške intervencije gde se rade biopsije promena na koži, ekscizije benignih i malignih promena na koži i intervencije radiotalasnim nožem.
Odsek za funkcijsku dijagnostiku (4 postelje) obavlja poslove koji se odnose na lečenje (fototerapija-uskotalasna UVB i PUVA, krioterapija, fotodinamska terapija, elektrohirurška terapija i laserska rejuvenacija i uklanjanje manjih vena na ekstremitetima diodnim laserom s radiofrekvencijom i fototerapija) i dijagnostiku (epikutano testiranje na standardne i specifične kontaktne alergene; epikutano fotopeč testiranje za dijagnostiku alergijskih fotodermatoza; kutano prik (ubodno) testiranje na standardne inhalacione alergene; dermoskopija pigmentnih i ostalih promena, test autolognim serumom, pregledi kože Vudovim svetlom.
U Laboratoriji za imunodermatologiju pohranjuju se, obrađuju i analiziraju uzorci tkiva i seruma za imunofluorescentni pregled-određuju se antinuklearna antitela, antimitohondrijalna antitela, antiglatkomišićna antitela, antiparijetalna antitela, anti ds-DNK at, antineutrofilna citoplazmatska antitela, pemfigusna antitela, antitela prema zoni bazalne membrane, antiendomizijumska antitela i antiretikulinska antitela; takođe, radi se i direktni imunofluorescentni pregled kože i sluzokože kao i direktni i indirektni imunofluorescentni pregled hemijski rascepljene kože-detekcija autoantitela u koži.
Najznačajnije usluge:
 
 • Dermoskopski pregled pigmentnih promena na koži
 • Fotodinamska terapija
 • Fototerapija UVA i uskotalasnim UVB svetlom,
 • Kriohirurgija
 • Uklanjanje benignih ili malignih izraslina na koži radiofrekventnim talasima
 • Dijagnostičke biopsije kože
 • Rejuvenacija kože lica diodnim laserom s radiofrekvencijom
 • Uklanjanje manjih vena na ekstremitetima diodnim laserom s radiofrekvencijom
 • Hirurško uklanjanje benignih i malignih tumora kože
 • Ultrazvučni pregled kože
 • Prik kutani testovi
 • Epikutani testovi za dokazivanje kontaktne preosetljivosti
Imunofluorescentni pregledi:
 
 • standardna indirektna IF tehnika-detekcija autoantitela u serumu: antinuklearna antitela, antimitohondrijalna antitela, antiglatkomišićna antitela, antiparijetalna antitela, anti ds-DNK at, LKM, antineutrofilna citoplazmatska antitela, pemfigusna antitela, antitela prema zoni bezalne membrane, antiendomizijumska antitela, antiretikulinska antitela
 • direktna IF tehnika-detekcija autoantitela u koži i sluzokožama
  direktni i indirektni imunofluorescentni pregled hemijski rascepljene kože

Klinika baštini tradiciju Kožno-veneričnog odeljenja, koje je postojalo u okviru Opšte vojne bolnice još od 1909. godine, kada je bolnica i osnovana. U današnjem organizacionom obliku Klinika postoji od 1980. godine.

Verzija za štampu

 

Pretraga

A+ A-
Lekarski saveti

Važniji linkovi

Pratite nas