Katedre
Vojnomedicinska akademija ima 12 Katedri. Katedrom rukovodi šef Katedre kojeg tajnim glasanjem biraju članovi Katedre sa mandatom od četiri godine.
Sve Katedre imaju jedinstven Poslovnik o radu kojeg na osnovu predloga Katedri usvaja Veće poslediplomskih studija.

Verzija za štampu

 

Pretraga

A+ A-
Lekarski saveti

Važniji linkovi

Pratite nas