Veće poslediplomskih studija
Veće poslediplomskih studija ima 21 člana, od kojih su dvanaest šefovi Katedri. Članove Veća imenuje Nastavno-naučno veće.
Veće poslediplomskih studija:
  • priprema predloge nastavnih planova i programa školovanja i usavršavanja
  • predlaže komisije za polaganje specijalističkih i subspecijalističkih ispita i komisije za ocene i odbrane doktorskih teza
  • prati i analizira realizaciju i rezultate školovanja i usavršavanja i predlaže mere za njihovo unapređivanje
  • predlaže upućivanje pripadnika VMA na različite oblike usavršavanja u zemlji i inostranstvu
  • bavi se pitanjima unapređenja nastavnog procesa
  • Nastavno-naučnom veću predlaže godišnji plan rada u oblasti školovanja i usavršavanja
Veće ima stalnu Komisiju za idejne projekte doktorskih teza koja ocenjuje da li prijavljene teze ispunjavaju kriterijume primene naučnog metoda.
Sednice Veća se održavaju najmanje četiri puta godišnje, po potrebi češće. O pitanjima bitnim za rad Nastavno-naučnog veća predsednik Veća poslediplomskih studija na redovnim sednicama Nastavno-naučnog veća obavezno podnosi izveštaj, a jednom godišnje izveštaj o svom radu.

Verzija za štampu

 

Pretraga

A+ A-
Lekarski saveti

Važniji linkovi

Pratite nas