Sekretarijat Veća
Sekretarijat Nastavno-naučnog veća čine dva sekretara Veća iz redova nastavnika i tehnički sekretar. Sekretarijat se nalazi u sastavu Uprave Sektora za školovanje i Naučnoistraživački rad. Osnovne aktivnosti Sekretarijata su tehnička podrška Nastavno-naučnom veću, ostalim Većima i Katedrama, arhiviranje dokumentacije o njihovom radu, vođenje dosijea nastavnika, izrada uputstava na osnovu odluka Nastavno-naučnog veća i priprema materijala za potrebe Uprave VMA.

Verzija za štampu

 

Pretraga

A+ A-
Lekarski saveti

Važniji linkovi

Pratite nas