Klinika za kardiohirurgiju
Klinika za kardiohirurgiju bavi se dijagnostikom i hirurškim lečenjem bolesti srca, perikarda i grudne aorte.
Od 2006. započet je projekat lečenja postinfarktne srčane slabosti implantacijom matičnih ćelija kostne srži, a u poslednjih nekoliko godina izvodi se i bajpas hirurgija na kucajućem srcu.
U Klinici za kardiohirurgiju VMA moguće je obaviti sledeće hirurške intervencije:
  • Hirurška revaskularizacija miokarda - bajpas hirurgija sa najsavremenijim tehnikama poznatim u svetu
  • Hirurgija srčanih zalistaka - valvularna hirurgija
  • Hirurgija aorte
  • Kombinovane koronarno - valvularne operacije
  • Mehaničke komplikacije preležanog infarkta srca
  • Operacije urođenih srčanih mana, posebno urođene srčane mane kod odraslih
  • Minimalno invazivne procedure u kardiohirurgiji
  • Reoperacije u koronarnoj, valvularnoj i hirurgiji aorte
Istorijat
Klinika za kardiohirurgiju nastala iz hirurške klinike VMA, od 1955. do 1983. godine funkcionisala je u sklopu Odeljenja za grudnu hirurgiju, od 1984. do 2005. godine u sklopu Klinike za kardijalnu i grudnu hirurgiju, a od novembra 2005. godine organizovana je kao samostalna klinika VMA.
Prva operacija, zatvorena komisurotomija mitralne stenoze, izvedena je 1952. godine, a iste godine urađena je i operacija koarktacije aorte. Uz pomoć mašine za vantelesni krvotok (EKC) 1962. godine zatvoren je ventrikularni septalni defekt. Prvi veštački zalistak je implantiran 1965. godine. Prvi venski bajpas urađen je 1975. godine, a Bentalova operacija 1984. godine. Operacija luka aorte u dubokoj hipotermiji i cirkulatornom arestu urađena je 1989. godine.
 
Za vojne osiguranike i civilna lica sa uputom, Kabinet za kardiohirurgiju je otvoren svakog radnog dana od 07.30 do 15.00 časova. Za civilna lica koja pregled obavljaju na sopstveni zahtev i sama snose troškove lečenja, kabinet radi od ponedeljka do četvrtka od 15.30 do 19.30 časova.
 
Kontakt
Centrala VMA: 011 266 11 22, 266 27 55
Načelnik Klinike:
Broj kabineta načelnika Klinike: 011 266 13 11
Administrator Klinike: 011 360 83 87

Verzija za štampu

 

Pretraga

A+ A-
Lekarski saveti

Važniji linkovi

Pratite nas