STAV NACIONALNOG CENTRA ZA KONTROLU TROVANJA VMA
PO PITANJU ELEKTRONSKIH CIGARETA
 
U stručnim radovima objavljenim na kongresima toksikologa tokom 2013. godine, navodi se da se poslednjih godina centrima za kontrolu trovanja prijavljuje sve veći broj akcidentalnih i namernih (peroralnih, inhalacionih, perkutanih) izlaganja odraslih i dece elektronskim cigaretama, sa ispoljenim neželjenim i toksičnim efektima različitog stepena težine, koji pri akcidentalnim izlaganjima uglavnom nisu teškog stepena. Takođe, sprovedenim analizama tečnosti za elektronske cigarete utvrđeno je prisustvo različitih količina nikotina u njima sa odstupanjima od deklarisanih vrednosti na pakovanjima i za preko 50 posto.
S obzirom da do sada nije sprovedeno dovoljno kontrolisanih kliničkih i toksikoloških studija o uticaju upotrebe elektronskih cigareta na zdravlje, niti su potencijalni toksični sastojci koje one sadrže u dovoljnoj meri istraženi, još uvek ne postoji zvanična naučna potvrda da su ovi proizvodi bezbedni, niti efikasni kao sredstvo za oslobađanje od nikotinske zavisnosti.
U zvaničnom izveštaju Svetske zdravstvene organizacije o elektronskim cigaretama objavljenom ove godine, vlasti na svetskom nivou pozvane su na usvajanje globalnih regulativa o ovim proizvodima u interesu javnog zdravlja. Preporučena je zabrana prodaje elektronskih cigareta maloletnicima, zabrana njihovog korišćenja u zatvorenim prostorima, a njihovo konzumiranje ocenjeno je kao velika opasnost po naročito ranjive grupe - tinejdžere i fetuse. Takođe, u saopštenju je navedeno da trenutni podaci ukazuju da ono što izbacuju elektronski inhalatori nije samo "vodena para" kako ove proizvode u većini slučajeva propagandno predstavljaju, te se preporučuje i zabrana njihove promocije u medijima.
Ovakav stav podržala je i Komisija za prevenciju pušenja Ministarstva zdravlja Republike Srbije.
Ovim povodom zvanični stav Nacionalnog centra za kontrolu trovanja Vojnomedicinske akademije je da je neophodno poštovati preporuke Svetske zdravstvene organizacije koje se odnose na elektronske cigarete.
 
Beograd, 27. avgust 2014. godine

Verzija za štampu

 

Pretraga

A+ A-
Lekarski saveti

Važniji linkovi

Pratite nas