Ubod krpelja

- intervencija, analiza, preporuke -

 
Građani koji sumnjaju na ubod krpelja mogu se javiti u Institut za epidemiologiju Vojnomedicinske akademije svakog radnog dana (od ponedeljka do petka) od 8.00 do 14.30 časova. Ostalim danima i u periodu nakon radnog vremena, lica sa vojnim zdravstvenim osiguranjem mogu se obratiti Centru hitne pomoći VMA, a ostala lica dežurnim domovima zdravlja. Za ubode krpelja kod male dece, građani treba da se obrate nadležnom dečjem dispanzeru, odnosno Univerzitetskoj dečjoj klinici Tiršova ili Institutu za zdravstvenu zaštitu majke i deteta.
Zdravstvene usluge intervencije, analize i pisanog izveštaja nakon ujeda krpelja za lica sa vojnim zdravstvenim osiguranjem su besplatne. Lica sa uputom civilne zdravstvene ustanove ne plaćaju odstranjivanje krpelja, ali snose troškove analize i epidemiološkog zaključka.
Građani bez zdravstvenog osiguranja i uputa nadležnog lekara snose troškove za jednu ili više sledećih usluga:
  1. Odstranjivanje krpelja iz kože
Odstranjuju se samo celi i neoštećeni krpelji iz kože. Odstranjivanje zaostalih delova prethodno otkinutih ili nestručno vađenih krpelja ne smatra se hitnom medicinskom intervencijom i za te zdravstvene usluge potrebno je obratiti se nadležnim ustanovama primarne ili sekundarne zdravstvene zaštite.
Odstranjivanje krpelja uz uput nadležne zdravstvene ustanove, kao i sva odstranjivanja u Centru hitne pomoći VMA su besplatna za lica sa važećim zdravstvenim osiguranjem. Pacijentima bez uputa, kao i neosiguranim licima, odstranjivanje krpelja na Institutu za epidemiologiju naplaćuje se 560,00 dinara.
  1. Analiza krpelja podrazumeva utvrđivanje:
  • vrste krpelja jer nisu svi krpelji prenosioci Lajmske bolesti
  • razvojnog stadijuma krpelja jer različiti razvojni stadijumi mogu preneti infekciju u različitim vremenskim periodima
  • vremena koje je krpelj proveo u koži
  • da li je krpelj izvađen u potpunosti i na pravilan način jer nestručno odstranjivanje krpelja jedan je od najznačajnijih faktora rizika za prenošenje infekcije
  • prisustva bakterije B.burgdorferi u krpelju
Na ovu analizu je, pored krpelja odstranjenih u VMA, moguće doneti i krpelje koji su odstranjeni samostalno ili u drugim zdravstvenim ustanovama. Doneti krpelji moraju da budu celi i da od odstranjivanja iz kože pa do donošenja na analizu krpelji budu čuvani u posudici sa fiziološkim rastvorom ili običnom vodom i to ne duže od 24 do 48 sati.
Prijem prethodno odstranjenih krpelja u Institutu za epidemiologiju VMA je radnim danima od 8.00 do 14.00 časova.
Analiza krpelja naplaćuje se svim civilnim zdravstvenim osiguranicima i neosiguranim licima, bez obzira da li imaju uput lekara ili ne. Cena analize je od 610,00 do 860,00 dinara u zavisnosti od stanja u kom je krpelj donet.
  1. Davanje preporuka o preventivno-profilaktičkim merama nakon uboda krpelja
Tek na osnovu svih navedenih parametara moguće je utvrditi stepen rizika od prenošenja infekcije i dati adekvatne preventivno-profilaktičke preporuke.
Iz laboratorijske analize krpelja u VMA proističe epidemiološki zaključak o tome kako postupati nakon uboda krpelja. Davanje preporuka je uvek u usmenoj i u pisanoj formi, a besplatno je za sva lica koja su uradila kompletnu analizu krpelja. Davanje preporuka je moguće i kod lica koja ne žele analizu krpelja ili je ista bila nemoguća, ali se ova preporuka naplaćuje 610,00 dinara.
Za krpelje koji su iskidani pri vađenju, sasušeni, tretirani hemijskim sredstvima i slično, ne rade se navedene analize zbog mogućih lažno negativnih rezultata. U takvim slučajevima moguće je raditi detekciju B.burgdorferi u krpelju PCR metodom na Institutu za mikrobiologiju VMA. Cena analize PCR metodom je 5.600,00 dinara, a tumačenje rezultata je u nadležnosti lekara u civilnoj zdravstvenoj ustanovi.
 
Institut za epidemiologiju
Sektor za preventivnu medicinu VMA
Poliklinika VMA, V sprat, soba 11
 
 
 

Verzija za štampu

 

Pretraga

A+ A-
Lekarski saveti

Važniji linkovi

Pratite nas