Biološka terapija: važna novina u lečenju reumatoidnog artritisa?
pukovnik u penziji prof. dr Dušan Stefanović
Klinika za reumatologiju VMA
Reumatoidni artritis je hronična zapaljenska reumatična bolest koja vrlo često dovodi do oštećenja zglobova, invalidnosti i skraćenja životnog veka obolelih. Danas još uvek ne znamo šta izaziva ovu bolest, ali znamo da se zapaljenje a potom i oštećenje zglobova, javlja kao posledica pogrešne reakcije imunskog sistema koji se, umesto da štiti organizam, nizom interreakcija tzv. imunokompetentnih ćelija (T i B limfocita), makrofaga, fibroblasta, sinoviocita, osteoklasta i osteoblasta okreće protiv njega. Pretpostavljamo da u Srbiji danas od reumatoidnog artritisa boluje oko 35000 ljudi, a ono što je dobro je da smo odnedavno u nekoliko centara (VMA, Reumatološki institut KC Srbije, Niška Banja, Novi Sad) u prilici da omogućimo lečenje ove bolesti biološkim lekovima ili ciljnom terapijom koja je napravila ogroman pomak u odnosu na klasično lečenje. Naime, sa razvojem molekularne biologije omogućeno je stvaranje proteina koji su u stanju da blokiraju pojedine činioce imunološkog sistema (T i B limfocite, zapaljenske citokine - njihove posrednike) koji se okrenu protiv organizma. Danas imamo na raspolaganju rituksimab-MabTheru i etanercept-Enbrel koje najčešće promenjujemo u kombinaciji sa metotreksatom. Ovi tzv. biološki lekovi se primenjuju u vidu intravenskih infuzija ili potkožnih injekcija, brzo smiruju aktivnu bolest, zaustavljaju radiografsku progresiju - oštećenje zglobova i značajno poboljšavaju kvalitet života. Adekvatno odabrani pacijenti (o detaljima se možete raspitati kod svog reumatologa) ih mogu dobiti na teret Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje.

Verzija za štampu

 

Pretraga

A+ A-
Lekarski saveti

Važniji linkovi

Pratite nas